Poznaj nasz team

Zarząd MBSM

Sebastian

prezes zarządu

Sebastian Borek, 

prezes zarządu  Morskiej Bazy Szkoleniowej Mechelinki.

Monika

wiceprezes zarządu

Monika Borek, 

wiceprezes zarządu  Morskiej Bazy Szkoleniowej Mechelinki.

Krzysztof

webmaster

Krzysztof Krysiak, członek stowarzyszenia, nasz webmaster 

MBSM jest jednostką o zasięgu ogólnopolskim, działającą na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą władz w gminie Kosakowo, w miejscowości Mechelinki.  Celem nadrzędnym MBSM jest nauka, szkolenie i doskonalenie dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, rezerwistów, weteranów i weteranów poszkodowanych w czasie misji zagranicznych.

 

Stowarzyszenie działa głównie na terenie gminy Kosakowo oraz gmin sąsiednich (Puck, Gdynia, Gdańsk) będąc organizatorem licznych szkoleń, imprez i spotkań, których celem jest propagowanie aktywnego stylu życia przy jednoczesnym wskazywaniu na konieczność ochrony środowiska. Założycielami Stowarzyszenia są byli żołnierze /weterani Jednostki Specjalnej FORMOZA, natomiast jego członkami osoby które wykazują aktywność sportową, w szczególności związane z uprawianiem sportów wodnych.

Szkolenia w zakresie:

  •  sportów wodnych i turystyki aktywnej;
  •  sportów obronnych w specjalnościach przydatnych w wojsku i służbach mundurowych;
  • udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • promocję zdrowego stylu życia, rehabilitację oraz profilaktykę chorób i leczenia uzależnień poprzez sport, turystykę aktywną i rekreację;
  • wdrażania innowacyjnych rozwiązań w procesie szkolenia i nauczania;
  • krzewienia patriotycznych postaw, promocję tradycji oręża polskiego, dziedzictwa narodowego (kulturowego);
  • ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego w tym działalności na rzecz ogółu społeczeństwa.

 

Stowarzyszenie Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki

NIP 5871715213

KRS 0000721677

MBank 74 1140 2004 0000 3502 7916 6823

 

Statut Stowarzyszenia Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2023